حقوق و تکالیف شهروندی در حفاظت محیط زیست

مصاحبه با دکتر پورهاشمی در یک جامعه مترقی دولت و ملت تکالیفی را برعهده دارند اما همواره نگاه‌ها به تکالیف دولت نسبت به مردم تحت حاکمیت خود بوده و این نکته که شهروندان نیز در جامعه تکالیفی را برعهده دارند مغفول مانده یا حداقل کمتر به آن پرداخته شده است. فرهیختگان : یکی از کسانی که در همین زمینه دارای تخصص است دکتر سیدعباس پورهاشمی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. این کارشناس برجسته علم حقوق که از دانشگاه روبرت شومن (Robert Schuman) استراسبورگ فرانسه در رشته حقوق بین‌الملل ...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 94 بازدید