اعلامیه جهانی حقوق بشر

١٠ دسامبر ١٩۴٨ 
دیباچه
از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛
از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛
از آن جا که دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛
از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش ، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزایندهء ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامین کنند.

مطالعه بیشتر...

مقالات دیگر...
 1. بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی
 2. نسل جدید دادگاههای بین المللی کیفری
 3. موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی
 4. حقوق جزای بین المللی
 5. اسلام دین صلح و رحمت
 6. کشتی کارولین و دفاع پیش دستانه
 7. آثارحقوقی جدایی اسکاتلند از بریتانیا
 8. دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات‌ Erga Omnes
 9. اعلامیه حقوق انسان و شهروند
 10. “بی عدالتی” از خود زندان سخت تر بود
 11. طرق اثبات دعوی به وسیله سند رسمی و سند عادی
 12. آشنایی با حقوق جزای عمومی
 13. سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)
 14. سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)
 15. دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر 18 سال
 16. دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران
 17. بررسی شروع به قتل عمدی از طریق ارتکاب فعل نوعا کشنده
 18. سن اعدام و قوانین موجود
 19. جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب در این خصوص
 20. دولت پاسخگو یکی از گفتمان های حاکم بر حقوق عمومی نوین است
 21. تکالیف و حقوق خودرورسازان
 22. آنچه بایـد درباره سـفته بدانیم
 23. حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان
 24. ازدواج مجدد در احکام و قوانین حقوقی ایران
 25. قابل توجه طرفداران چند همسری !
 26. حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی
 27. تحلیل حقوقی اثر اذن ولی در نکاح دختر باکره
 28. در عقدنامه چه چیزهایی را امضا کنید؟
 29. ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟
 30. نقش آیات قرآنی در پیشگیری از وقوع جرم
/ 1 نظر / 45 بازدید
مروارید

سلام.زنی حضانت پسر 7ساله اش را طبق توافق ثبت شده در سند طلاق بدون پرداخت نفقه پدر به پسر تا سن رشد پسروحتی در صورت ازداج مجدد دارد.مدتی است او زن را اذیت میکنددرحالیکه صلاحیت حضانت را نیزندارد آیا می تواند حضانت را از مادر بگیرد یاخیرو اگر زن قصد ازدواج مجدد داشته باشد ژدر می تواند مانع باشدیاخیر