بررسی تطبیقی پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی

پدیدآور: قاری سید فاطمی، سید محمد،

کلمات کلیدی ماشینی: پناهنده، پناهندگی، حقوق، فقه، عقد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولی، کنوانسیون،

حقوق پناهندگی در فقه،مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند.در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللی تبیین و تعریف شود.همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 99 بازدید