با سلام خدمت همه شما عزيزان.وکيل يا مشاور حقوقی رايگان و بدون حق الوکالتهای گران نميخواهيد؟
بنده درخصوص تمامی مشکلات و سوالات حقوقی و قضايی شما درخدمت هستم ابتدا توضيحی درباره رشته حقوق و شاخه های ان ميدهم.اين رشته دانشگاهی يکی از به قول معروف با کلاس ترين رشته های علوم اجتماعی ميباشد.
فارغ التحصيلان ان قاضی ـ وکيل وسردفتر اسناد رسمی يا مشاور حقوقی می شوند.در مقطع ليسانس دارای شاخه نيست و دروس عمومی حقوقی خوانده ميشود.ولی درمراحل فوق ليسانس وبالاتربه شعبه های زير تقسيم ميشود:
۱ـ حقوق خصوصی که شامل حقوق مدنی ـ حقوق خانواده ـ ارث ـحقوق تجارت وشرکتها ـ حقوق قراردادهاواموال وغيره ميشود.
۲ـحقوق جزا ياکيفری يا جزايی يا به تعبير يکی از اساتيد حقوق جنايی!اين شاخه حقوق به بررسی جرمها ومجازاتهاميپردازد.جرم شناسی وکيفرشناسی وجامعه شناسی جنايی در کناران مطالعه ميشوند.
۳ـحقوق بين الملل که پيمانهای بين المللی وحقوق بشروموضوعاتی از قبيل پناهندگی ـ تابعيت وغيره را بررسی ميکند.
۴ـحقوق عمومیکه شامل حقوق اساسی ـ حقوق اداری واستخدام کشوریـ حقوق کاروحقوق ماليه و مالياتها و غيره ميشود.